Vi erbjuder även finansiering via Edge Finanslaget

NYINVESTERA UTAN ATT KASSADRÄNERA

Vår finansieringsmodell ger en mängd fördelar. Du slipper den stora utgiftsbelastningen och får därmed en mer solid kassa för löpande driftsutgifter, samtidigt som både aktiekapitalet och bankens kreditutrymme förblir Intakt och brukbart.

Läs mer på www.edgefinanslaget.se