Försäljningsvillkor

Äganderättsförbehåll

Alla produkter säljs med äganderättsförbehåll. Med detta menas att Jakobs Maskin AB äger produkten tills dess kunden betalt produkten helt eller att kunden ingått avtal via avbetalning eller leasing.

 

Priser

Alla priser anges Exkl moms

 

Leveransvillkor

Vissa produkter kan med hänsyn till fraktutrymme kräva viss enkel slutmontering. Lossning av gods från transportbilen ingår ej i leveransen, ej heller kranbil. Större produkter som vagnar och traktorer måste lastas av mot en ramp eller motsvarande som kunden tillhandahåller.

 

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor är 10 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. Moms och exp.avg (50:-) tillkommer på alla leveranser. Kostnad för lastemballage kan tillkommer på vissa leveranser.

 

Outlöst gods

Vid outlöst gods, förbehåller vi oss rätten att debitera våra fraktkostnader för sändningen på beställaren. 

 

Transportskadat gods

Transportskadat gods skall omgående (inom 5 dagar) och utan dröjsmål rapporteras till transportören och Jakobs Maskin. Var noggrann och besiktiga försändelsen innan du kvitterar ut den. Titta så det är rätt antal kolli jämfört med fraktsedeln, och att allt gods är oskadat. Om godset kvitteras ut av kunden utan att några anmärkningar på ev. skadat gods är gjort, utgår ingen ersättning från transportbolaget eller Jakobs Maskin.

 

Vi reserverar oss för ev. text- bild och prisfel.